ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Clinical Aspects of Thyrotoxicosis in 592 Patients: A Single Center Experience from Turkey
Beş Yüz Doksan İki Tirotoksikozu olan Hastanın Klinik olarak Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
Received Date : 15 May 2014
Accepted Date : 30 Sep 2014
Doi: 10.4274/tjem.2604 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Purpose: To determine the main causes of thyrotoxicosis and to compare the clinical and biochemical fetaures of the patients according to the underlying cause of thyrotoxicosis.
Material and Method: Five hundred ninety-two patients, who were consecutively diagnosed with thyrotoxicosis, were retrospectively analysed. Symptoms of thyrotoxicosis, serum thyroid-stimulating hormone (TSH), free T3 and free T4 levels, anti-thyroglobulin autoantibody (TGAb), anti-thyroid peroxidase autoantibody (TPOAb) and ultrasonographic features were recorded. To determine the cause of thyrotoxicosis, Tc-99m pertechnetate thyroid scintigraphy was performed in all patients except for pregnant women. The clinical and biochemical results were compared between the patients with different diagnosis of thyrotoxicosis.
Results: 40.9% of patients were diagnosed with toxic multinodular goiter (TMNG). The other main causes of thyrotoxicosis were: Graves’ disease (GD) (22%),  thyroiditis (14.8%), gestational thyrotoxicosis (12.7%), and toxic adenoma (9.6%). The clinical presentation and severity of thyrotoxicosis varied according to the underlying cause. Weight loss was more frequently observed in patients with GD (p=0.0001), while cardiac arrhythmia dominated in patients with TMNG (p=0.0001). Moderate (27%) or severe (23.9%) thyrotoxicosis was more common in patients with GD than in patients with other forms of thyrotoxicosis (p=0.0001).
Discussion: Toxic multinodular goiter is the most common cause of thyrotoxicosis in our region.

ÖZET

Amaç: Tirotoksikozun ana nedenlerini belirlemek ve altta yatan sebeplere göre hastaların klinik ve biokimyasal özelliklerini karşılaştırmak idi.
Gereç ve Yöntem: Ardışık olarak tirotoksikoz tanısı alan 592 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Tirotoksikoz semptomları, TSH, serbest T3, serbest T4, antiTG ve antiTPO düzeyleri ile ultrasonografi özellikleri kaydedildi. Tirotoksikozun nedenini saptamak için tüm hastalara Tc99m pertechnetate tiroid sintigrafisi çekildi. Hastaların klinik ve biokimyasal sonuçları tirotoksikoz nedenlerine göre karşılaştırıldı.
Bulgular: Hastaların %40,9’una toksik multinodüler guatr (TMNG) tanısı kondu. Tirotoksikozun diğer ana nedenleri: %22 Graves hastalığı, %14,8 tiroidit, %12,7 gestasyonel tirotoksikoz ve %9,6 toksik adenom idi. Tirotoksikozun klinik prezentasyonu ve ciddiyeti altta yatan nedene göre değişiyordu. Kardiak aritmi TMNG’li hastalarda daha sık görülürken (p=0,0001), kilo kaybı Graves hastalığı olanlarda daha fazlaydı (p=0,0001). Orta (%27) ya da ağır (%23,9) tirotoksikoz Graves hastalığı olanlarda daha yaygındı (p=0,0001).
Tartışma: Toksik multinodüler guatr bizim bölgemizde tirotoksikozun en sık nedenidir.