ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

Circulating Antibodies to T4 Causing Discordant Tests of Thyroid Function: A Case Report
Tiroksine Karşı Gelişen Antikorlar Tiroid Fonksiyon Testlerini Etkileyebilir: Bir Olgu
Doi: 10.4274/tjem.2290 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

The presence of elevated free thyroxine (fT4) hormone level with non-suppressed thyroid-stimulating hormone (TSH) level is called as “inappropriate secretion of TSH’’. TSH-secreting adenoma, resistance to thyroid hormone (RTH), iodothyronine deiodinase defect or false elevation of measured free serum T4 as in familial dysalbuminemic hyperthyroxinemia (FDH) and the presence of autoantibodies to T4 may be the cause of this entity. We report a case that presented with high serum fT4 and TSH levels associated with autoantibodies to T4. Turk Jem 2014; 1: 19-22

ÖZET

Yükselmiş serbest tiroksin (sT4) hormon düzeyiyle birlikte, baskılanmamış tiroid stimule edici hormon (TSH) düzeyi bulunması durumu “uygunsuz TSH sendromu” olarak isimlendirilmektedir. TSH-salgılayan adenom, tiroid hormon direnci, iyodotironin deiyodinaz defekti veya familyal disalbüminemik hipertiroksinemi ve T4 hormonuna karşı oluşan otoantikorlar, ölçülen sT4 düzeyinin yüksek olmasına sebep olabilmektedir. T4 antikorlarına bağlı olarak yanlış ölçülmüş olan sT4 ve TSH değerleri olan bir olguyu sunmaktayız. Turk Jem 2014; 1: 19-22