ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
REVIEW

Cell-free DNA as a Clinical Indicator in Maternal Blood
Anne Kanında Klinik Gösterge Olarak Serbest DNA
Received Date : 16 Feb 2019
Accepted Date : 22 Aug 2019
Doi: 10.25179/tjem.2019-65572 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2019;23:174-180
ABSTRACT
As many expensive and invasive procedures are used for the diagnosis or follow-up of clinical conditions, the measurement of cell-free DNA is a promising, noninvasive method, which considers using blood, follicular fluid, or seminal fluid. This method is used to determine chromosomal abnormalities, genetic disorders, and indicators of some diseases such as polycystic ovary syndrome, pre-eclampsia, and some malignancies. Cell-free DNA, which are DNA fragments outside the nucleus, originates from an apoptotic process. However, to be used as a marker for the previously mentioned diseases is still under investigation. We discuss some aspects of using cell-free DNA measurements as an indicator or marker for pathological conditions.
ÖZET
Klinik durumların tanısı veya takibinde birçok pahalı ve invaziv prosedür kullanılır iken, serbest DNA ölçümü; kan, foliküler sıvı veya seminal sıvının kullanıldığı invaziv olmayan ve umut verici bir yöntemdir. Bu yöntem kromozomal anormallikleri, genetik bozuklukları ve polikistik over sendromu, preeklampsi ve bazı maligniteler gibi birtakım hastalıkların göstergelerini belirlemek için kullanılmaktadır. Çekirdeğin dışındaki DNA parçaları olan serbest DNA, apoptotik bir süreçten kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, daha önce sözü edilen hastalıkların bir belirteci olarak kullanılmak üzere hâlen araştırılmaktadır. Bu çalışmada, patolojik durumlar için bir gösterge veya belirteç olarak serbest DNA ölçümlerini kullanmanın bazı yönlerinin tartışılması amaçlanmıştır.