ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
LETTER TO THE EDITOR

Bluish Discoloration with Thyrotoxicosis
Tirotoksikozda Mavimsi Renk Değişikliği
Doi: 10.4274/Tjem.2024 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.