ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Better Glycemic Control with Insulin Premix 50/50 TID Compared to Insulin Premix 70/30 BID - Original Article
Better Glycemic Control with Insulin Premix 50/50 TID Compared to Insulin Premix 70/30 BID - Original Article
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Abstract
Objective:
Since only a small proportion of diabetics achieve optimal glycemic targets, intensification of treatment with insulin is needed in most of the cases. Application of  insulin lispro premix 50/50 TID provides better glycemic control compared to human insulin premix 70/30 and comparable results reported with basal-bolus insulin regimen. The aim of this study was to determine the effect of insulin lispro premix 50/50 TID (Group 1, n=60) in comparison with insulin aspart premix 70/30 (Group 2, n=62).
Materials and Methods: Type 2 diabetic patients, who were started on insulin treatment for the first time, were screened retrospectively. Change in A1C levels, 4-point self-monitored blood glucose measurements and rate of hypoglycemia within a 3-month period were recorded. 
Results: Basal A1C levels were higher (p=0.002) and the rate of improvement was greater in patients of Group 1 than in Group 2 patients (p=0.0006). There was no difference between the patients in achieving target A1C level and in the rate of hypoglycemia. A greater decrease in postprandial blood glucose level was achieved in patients of Group 1 (p<0.0001).  
Conclusion: Compared to insulin aspart premix 70/30, insulin lispro premix 50/50 provided better glycemic control without increasing the risk of hypoglycemia.  Turk Jem 2010; 14: 60-5
Key words: Premix insulins, glycemic control, type 2 diabetes mellitus

Özet
Amaç:
Hedef glisemik değerlere ulaşabilmek için diyabet tedavisinin yoğunlaştırılması gereklidir. Premix 50/50 insülin lispro günde 3 kullanıldığında premix 70/30 insan insülininden daha iyi, bazal-bolüs tedavisine eşdeğer sonuçlar vermiştir. Bu çalışmanın amacı Premix 50/50 insülin lisproyu (Grup 1, n=60) premix 70/30 insülin aspart (Grup 2, n=62) ile karşılaştırmaktır.
Gereç ve Yöntemler: Yeni insülin başlanan tip 2 diyabetli hastalar 3 ay boyunca retrospektif olarak taranmıştır ve glisemik kontrol ve hipoglisemi açısından değerlendirilmiştir.
Bulgular: Grup 1'deki hastaların başlangıç A1C düzeyi daha yüksek iken daha fazla düşüş sağlanmıştır (p=0,002). Tokluk kan şekeri kontrolü grup 1'de daha fazla sağlanmıştır (p<0,0001). Hipoglisemi ve hedef A1C düzeylerine ulaşan hasta oranları açısından gruplar arasında fark yoktu. 
Sonuç: Premix 50/50 insülinin günde üç kez kullanımı ile premix 70/30 insülinin iki kez kullanımına kıyasla hipoglisemi riskinde artış olmaksızın daha iyi glisemik kontrol sağlanabilmektedir. Türk Jem 2010; 14: 60-5
Anahtar kelimeler: Karışım insülinler, glisemik kontrol, tip 2 diabetes mellitus

ÖZET

Abstract
Objective:
Since only a small proportion of diabetics achieve optimal glycemic targets, intensification of treatment with insulin is needed in most of the cases. Application of  insulin lispro premix 50/50 TID provides better glycemic control compared to human insulin premix 70/30 and comparable results reported with basal-bolus insulin regimen. The aim of this study was to determine the effect of insulin lispro premix 50/50 TID (Group 1, n=60) in comparison with insulin aspart premix 70/30 (Group 2, n=62).
Materials and Methods: Type 2 diabetic patients, who were started on insulin treatment for the first time, were screened retrospectively. Change in A1C levels, 4-point self-monitored blood glucose measurements and rate of hypoglycemia within a 3-month period were recorded. 
Results: Basal A1C levels were higher (p=0.002) and the rate of improvement was greater in patients of Group 1 than in Group 2 patients (p=0.0006). There was no difference between the patients in achieving target A1C level and in the rate of hypoglycemia. A greater decrease in postprandial blood glucose level was achieved in patients of Group 1 (p<0.0001).  
Conclusion: Compared to insulin aspart premix 70/30, insulin lispro premix 50/50 provided better glycemic control without increasing the risk of hypoglycemia.  Turk Jem 2010; 14: 60-5
Key words: Premix insulins, glycemic control, type 2 diabetes mellitus

Özet
Amaç:
Hedef glisemik değerlere ulaşabilmek için diyabet tedavisinin yoğunlaştırılması gereklidir. Premix 50/50 insülin lispro günde 3 kullanıldığında premix 70/30 insan insülininden daha iyi, bazal-bolüs tedavisine eşdeğer sonuçlar vermiştir. Bu çalışmanın amacı Premix 50/50 insülin lisproyu (Grup 1, n=60) premix 70/30 insülin aspart (Grup 2, n=62) ile karşılaştırmaktır.
Gereç ve Yöntemler: Yeni insülin başlanan tip 2 diyabetli hastalar 3 ay boyunca retrospektif olarak taranmıştır ve glisemik kontrol ve hipoglisemi açısından değerlendirilmiştir.
Bulgular: Grup 1'deki hastaların başlangıç A1C düzeyi daha yüksek iken daha fazla düşüş sağlanmıştır (p=0,002). Tokluk kan şekeri kontrolü grup 1'de daha fazla sağlanmıştır (p<0,0001). Hipoglisemi ve hedef A1C düzeylerine ulaşan hasta oranları açısından gruplar arasında fark yoktu. 
Sonuç: Premix 50/50 insülinin günde üç kez kullanımı ile premix 70/30 insülinin iki kez kullanımına kıyasla hipoglisemi riskinde artış olmaksızın daha iyi glisemik kontrol sağlanabilmektedir. Türk Jem 2010; 14: 60-5
Anahtar kelimeler: Karışım insülinler, glisemik kontrol, tip 2 diabetes mellitus