ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

Bell’s Palsy as an Unfavorable Effect of Growth Hormone Therapy in a Pediatric Patient with Turner Syndrome - Case Report
Bell’s Palsy as an Unfavorable Effect of Growth Hormone Therapy in a Pediatric Patient with Turner Syndrome - Case Report
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Abstract
Bell’s palsy is defined as a lower motor neuron facial palsy of acute onset unaccompanied by evidence of an aural, a neurological or a local cause. Bell’s palsy is an uncommon cause of facial palsy in children under 10 years of age. Here, we report a 9-year-old girl presented with unilateral facial palsy as an unfavorable effect of growth hormone therapy. To our knowledge, this is the first case report of an association of Turner syndrome with Bell’s palsy. Although this may be a chance association only, the condition raised the question of whether growth hormone therapy in Turner syndrome may contribute to Bell’s palsy. Turk Jem 2007; 11: 105-7
Key words: Turner syndrome, Bell’s palsy, growth hormone therapy

Özet
Bell felci aural, nörolojik ya da lokal bir sebebin eşlik etmediği ani başlangıçlı alt motor nöronun yüz felci olarak tanımlanmaktadır. Bell felci 10 yaş altındaki çocuklarda yüz felcinin nadir bir sebebidir. Burada büyüme hormonunun istenmeyen etkisi olarak tek taraflı yüz felci olan 9 yaşındaki kız olguyu sunuyoruz. Bilgilerimize göre bu olgu Bell felcinin eşlik ettiği Turner sendromlu ilk olgudur. Bu yalnız tesadüfi bir birliktelik olsa bile Turner sendromunda büyüme hormonu tedavisi Bell felcine katkıda bulunan bir durum olabilir. Turk Jem 2007; 11: 105-7
Anahtar kelimeler: Turner sendromu, Bell felci, büyüme hormonu tedavisi

ÖZET

Abstract
Bell’s palsy is defined as a lower motor neuron facial palsy of acute onset unaccompanied by evidence of an aural, a neurological or a local cause. Bell’s palsy is an uncommon cause of facial palsy in children under 10 years of age. Here, we report a 9-year-old girl presented with unilateral facial palsy as an unfavorable effect of growth hormone therapy. To our knowledge, this is the first case report of an association of Turner syndrome with Bell’s palsy. Although this may be a chance association only, the condition raised the question of whether growth hormone therapy in Turner syndrome may contribute to Bell’s palsy. Turk Jem 2007; 11: 105-7
Key words: Turner syndrome, Bell’s palsy, growth hormone therapy

Özet
Bell felci aural, nörolojik ya da lokal bir sebebin eşlik etmediği ani başlangıçlı alt motor nöronun yüz felci olarak tanımlanmaktadır. Bell felci 10 yaş altındaki çocuklarda yüz felcinin nadir bir sebebidir. Burada büyüme hormonunun istenmeyen etkisi olarak tek taraflı yüz felci olan 9 yaşındaki kız olguyu sunuyoruz. Bilgilerimize göre bu olgu Bell felcinin eşlik ettiği Turner sendromlu ilk olgudur. Bu yalnız tesadüfi bir birliktelik olsa bile Turner sendromunda büyüme hormonu tedavisi Bell felcine katkıda bulunan bir durum olabilir. Turk Jem 2007; 11: 105-7
Anahtar kelimeler: Turner sendromu, Bell felci, büyüme hormonu tedavisi