CASE REPORT

Association of Acromegaly and Multiple Myeloma: A Case Report
Akromegali ve Multiple Myeloma Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu
Doi: 10.4274/Tjem.2182 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Malignancy is an important cause of mortality in acromegaly. Hematological malignancies are very rare in acromegaly. Here, we report an 80-year-old patient with acromegaly and multiple myeloma. Patient died within a month of diagnosis. Previous studies have shown that growth hormone and somatomedin-C activate B lymphocyte and somatomedin-C receptors are found in multiple myeloma cells. Possible effects of growth hormone and somatomedin-C on multiple myeloma progression are discussed in the light of the relevant literature. Turk Jem 2013; 17: 75-7

ÖZET

Akromegali hastalarında malignite önemli bir mortalite nedenidir. Hematolojik maligniteler akromegali hastalarında oldukça nadiridir. Burada eş zamanlı akromegali ve multiple myeloma tanısı konulan 80 yaşında bir olgu sunuldu. Olgu tanıdan sonraki bir ay içinde kaybedildi. Büyüme hormonu ve somatomedin-C‘nin B lenfositleri aktive ettiği ve somotomedin-C reseptörlerinin multiple myeloma hücrelerinde bulunduğu daha önceden gösterilmiştir. Büyüme hormonu ve somatomedin-C ‘nin myeloma progresyonu üzerine olan bu olası etkileri literatür eşliğinde tartışıldı. Turk Jem 2013; 17: 75-7