ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

An Asymptomatic Primary Hyperparathyroidism Case Due to a Mediastinum Localized Ectopic Giant Parathyroid Adenoma
Mediasten Yerleşimli Dev Ektopik Paratiroid Adenomuna Bağlı Asemptomatik Primer Hiperparatiroidi Olgusu
Received Date : 08 Aug 2019
Accepted Date : 22 Oct 2019
Available Online : 13 Dec 2019
Doi: 10.25179/tjem.2019-70987 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2019;23:248-252
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT
The majority of primary hyperparathyroidism is caused by a parathyroid adenoma adjacent to the thyroid gland. Parathyroid adenomas rarely originate from an ectopic parathyroid gland and develop as a result of embryological migration defect. Even though asymptomatic hypercalcemia is the most frequent presentation of primary hyperparathyroidism, the possibility of being symptomatic increases in the case when the size of adenoma enlarges. Herein, we present a case of a 65-year-old man who was incidentally detected with hypercalcemia during his routine examination in our department. An increased MIBI uptake was observed at the anterior mediastinum in parathyroid scintigraphy. The adenoma measured 9x5x3 cm in size and weighed 83 g, which was excised successfully via video-assisted thoracoscopy. The histopathological examination confirmed the diagnosis of parathyroid adenoma. After a trouble-free recovery period, the patient showed normocalcemia and normal parathyroid hormone levels in the postoperative first year. We usually encounter with higher calcium levels and significant clinical symptoms in patients with larger parathyroid adenomas. However, the present case of exceptional giant mediastinal parathyroid adenoma showed no clinical symptoms or significant organ damage due to hypercalcemia.
ÖZET
Primer hiperparatiroidi vakalarının çoğunluğu, tiroid glandına komşu olan bir paratiroid adenomu nedeni ile ortaya çıkmaktadır. Paratiroid adenomları nadiren embriyolojik migrasyon defekti sonucunda oluşmuş ektopik paratiroid glandlarından gelişmektedir. Asemptomatik hiperkalsemi primer hiperparatiroidinin en sık prezantasyonu olsa da adenom boyutu büyüdükçe semptomatik olma olasılığı artmaktadır. Burada kliniğimizdeki rutin kontrolü esnasında rastlantısal olarak hiperkalsemi saptanan 65 yaşındaki bir erkek hasta vakası sunduk. Paratiroid sintigrafisinde ön mediastende artmış MIBI tutulumu izlendi. 9x5x3 cm boyutunda ve 83 g ağırlığındaki kitle video yardımcılı torakoskopi yöntemi ile başarılı bir şekilde çıkarıldı. Histopatolojik değerlendirme paratiroid adenomu tanısını doğruladı. Hasta sorunsuz bir iyileşme döneminden sonra, cerrahi sonrası 1. yılında normal kalsiyum ve parathormon seviyeleri ile takibe devam etmektedir. Büyük paratiroid adenomları çoğunlukla yüksek kalsiyum seviyeleri ve belirgin klinik semptomlar ile karşımıza çıkmaktadır. Bu bildiride, hiperkalsemiye bağlı herhangi bir klinik semptom vermeyen ve belirgin organ hasarı oluşturmamış sıra dışı dev bir mediastinal paratiroid adenomu vakası sunulmaktadır