ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

Adrenal Schwannoma: A Very Rare Cause of Adrenal Incidentaloma
Adrenal Schwannoma: Nadir Bir İnsidenteloma Nedeni
Received Date : 24 Sep 2014
Accepted Date : 13 Mar 2015
Doi: 10.4274/tjem.2804 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Adrenal schwannomas are very rare tumors. They originate from the myelin sheath of the nerves in the adrenal medulla. While adrenal schwannomas can rarely cause some clinical symptoms, such as abdominal pain and back pain, most of them present as a nonsecretory adrenal mass in an asymptomatic patient. We here in report a 41-year-old male who was referred to our endocrinology outpatient clinic due to an adrenal mass detected on abdominal ultrasound during evaluation of abdominal pain. Triphasic computed tomography of the abdomen demonstrated a 29x26 mm right adrenal mass with a density of 24 HU which did not show washout. Hormonal work-up revealed that adrenal tumor was nonsecretory. Since the radiological characteristics of the lesion were suspicious for a malignant tumor, the patient underwent right adrenalectomy, and the pathological examination demonstrated adrenal schwannoma. Turk Jem 2015; 19: 109-111

ÖZET

Adrenal Schwannomalar oldukça nadir tümörlerdir. Adrenal medullada sinir kılıf hücrelerinden kaynak alırlar. Nadiren müphem karın ağrısı ve sırt ağrısına yol açsalar da genellikle asemptomatik hastalarda fonksiyon göstermeyen adrenal insidentelomalar olarak tesadüfen tespit edilirler. Biz bu çalışmamızda 41 yaşında karın ağrısı nedeniyle yapılan abdominal US de sağ adrenalde 30x30 mm lezyon saptanan hastaya Trifazik Dinamik batın BT yapılmıştır. BT’sinde sağ sürrenal gövdesinde 29x26 mm çapında 24 HU dansitesinde washout göstermeyen kitlesi saptanmış olup yapılan 1 mg dexm. Süpr testi ve idrar katekolaminleri normal bulunmuştur. Hipertansiyon ve hipokalemisi olmayan hasta malinite öntanısı ile üroloji kliniğinde sağ sürrenalektomi yapılmış ve schwannoma olarak tespit edilmiştir. Turk Jem 2015; 19: 109-111