CASE REPORT

Acromegaly with No Evidence of Pituitary Adenoma or Ectopic Source
Hipofiz Adenomu veya Ektopik Kaynak Bulunmayan Hastada Akromegali
Received Date : 11 Dec 2015
Accepted Date : 25 Jan 2017
Doi: 10.25179/tjem.2017-56489 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2017; 21: 92-95
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT
Acromegaly is caused by the uncontrolled hypersecretion of growth hormone (GH) and secondary increases of insulin-like growth factor–1. More than 95% of patients with acromegaly have a growth hormone-secreting pituitary adenoma. Ectopic GH or growth hormone releasing hormone (GHRH)-secreting tumors are rare cause of acromegaly. Pituitary adenomas that cause the hypersecretion of GH are nearly always visible on magnetic resonance imaging. Rarely, patients without an ectopic source may have normal pituitary imaging. In managing this rare circumstance, exploring pituitary or medical treatment with a somatostatin analog might be useful. We describe a patient with acromegaly with no pituitary adenoma and no evidence of ectopic source, who was treated with long-acting octreotide.
ÖZET
Akromegali büyüme hormonunun (GH) kontrolsüz hipersekresyonu ve buna ikincil insülin benzeri büyüme faktörü-1'in (IGF-I) artışı nedeni ile oluşur. Akromegali hastalarının %95'inden fazlasında GH salgılayan hipofiz adenomu mevcuttur. Ektopik GH veya GHRH salgılayan tümörler akromegalinin nadir nedenidir. GH salgılayan hipofiz adenomları neredeyse her zaman manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ile görüntülenebilirler. Ancak, nadiren ektopik odak saptanamayan hastalarda hipofiz MRI'da adenom gözlenmeyebilir. Bu durumda, somatostatin analogları ile tedavi veya hipofiz eksplorasyonu yararlı olabilir. Burada görüntüleme yöntemleri ile ektopik odak veya hipofiz adenomu saptanamayan ve uzun etkili octreotide ile tedavi edilen bir akromegali hastası sunulmuştur.