ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

A woman with Pituitary Microadenoma: May Thyroid Hormone Resistance be a Cause? A case report and Review of the Literature
Pitüiter Mikroadenomlu Kadın Hasta: Tiroid Hormone Direnci Bir Neden Olabilir mi? Literatür ile Desteklenmiş Olgu Sunumu
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Resistance to thyroid hormone (RTH) is an inherited syndrome characterized by reduced responsiveness of target tissues to thyroid hormone. It is usually first suspected due to findings of high serum free thyroxine (T4) and free triiodothyronine (T3) concentrations and normal or slightly high serum thyroid-stimulating hormone (TSH) concentrations. Herein, we report a 37-year-old woman presented with anxiety and sleeplessness. She was found to have elevated free T3 and T4 plasma concentrations without goiter, unsuppressed TSH and pituitary microadenoma. Thus, we performed tests for differential diagnosis between TSH-secreting pituitary adenoma (TSHoma) and RTH.  The patients with inappropriate TSH secretion caused by RTH or TSHomas are misdiagnosed and incorrectly treated. Current diagnostic strategies suggest that RTH patients are distinguishable from patients with TSH-secreting pituitary tumors by the use of standard laboratory tests and imaging. Here, we present a woman in whom the standard evaluation for inappropriate TSH secretion was insufficient to distinguish these entities.  Turk Jem 2011; 15: 130-4


 

Tiroid hormon direnci, hedef dokuların tiroid hormonuna azalmış yanıtı ile karakterize kalıtsal bir sendromdur. Genellikle, yüksek serum serbest tiroksin (T4) ve serbest triiyodotironin (T3) ile normal ya da hafif yüksek serum TSH konsantrasyonları ilk olarak şüphe uyandıran bulgulardır. Burada 37 yaşında anksiyete ve uykusuzluk yakınması olan bir kadın hasta sunuldu. Hastada guatrın eşlik etmediği yüksek plazma serbest T3 ve T4 düzeyleri ve baskılanmayan serum TSH konsantrasyonları ile pitüiter mikroadenom mevcuttu. Bu nedenle, TSHoma ve tiroid hormon direnci arasında ayırıcı tanı amaçlı testler uygulandı. Tiroid hormon direnci ya da TSHoma nın neden olduğu uygunsuz TSH sekresyonu olan hastalar yanlış tanı alıp doğru olmayan tedaviler görmektedirler. Güncel tanısal yaklaşımlar, tiroid hormon direnci olan hastaları, TSH-salgılayan pitüiter tümörlerden standart laboratuar testleri ve görüntüleme yöntemleri ile ayırmayı önermektedir. Burada, uygunsuz TSH salınımını araştırmak için kullanılan standart testlerin yetersiz olduğu kadın hasta değerlendirildi. Türk Jem 2011; 15: 130-4