CASE REPORT

A Rare Cause of Hypopituitarism: Pituitary Tuberculosis
Hipopituitarizmin Nadir Bir Nedeni: Hipofiz Tüberkülozu
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Abs­tract

Pituitary tuberculosis is a rare condition that can present with hypopituitarism even without any evidence of systemic tuberculosis and is easily confused with pituitary adenomas. Headache and hypopituitarism are the most common presenting symptoms. We report the case of pituitary tuberculosis in a 39-year-old male patient who presented with panhypopituitarism. Although it is rare and difficult to diagnose, pituitary tuberculosis should be considered in every nonfunctional sellar masses, especially in fairly small ones with unexpected hypopituitarism. Turk Jem 2012; 16: 26-8 Özet

Hipofiz tüberkülozu, sistemik tüberkülozun herhangi bir kanıtı olmaksızın hipopituitarizm ile prezante olabilen ve hipofiz adenomları ile kolaylıkla karışabilen nadir bir durumdur. Baş ağrısı ve hipopituitarizm en sık görülen başlangıç semptomlarıdır. Bu yazıda panhipopituitarizm nedeniyle başvurmuş, 39 yaşında bir erkek hastada saptanan hipofiz tüberkülozu olgusu sunulmuştur. Hipofiz tüberkülozu, özellikle  beklenmeyen hipopituitarizme neden olmuş, küçük boyutlu, non-fonksiyone sellar kitlelerde göz önünde bulundurulması gereken nadir ve tanısı zor bir hastalıktır.  Türk Jem 2012; 16: 26-8