ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

A Case with Pituitary Abscess Presented with Acute Purulent Meningitis - Case Report
A Case with Pituitary Abscess Presented with Acute Purulent Meningitis - Case Report
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Abstract
Pituitary abscess is a rare and potentially life-threatening disease. Misdiagnosis is extremely frequent, until the drainage of purulent material during surgery because of the non-spesific clinical signs and laboratory findings. The diagnosis can be made preoperatively with awareness of the disease and careful assessment of radiological investigations, especially magnetic resonance imaging (MRI). We report a 43-year-old man who presented with acute purulent meningitis. Control MRI scans, performed because of the deterioration in patient’s general status during follow-up, revealed a pituitary abscess. We preferred a conservative approach initially, but abscess drainage later became essential, since there was no response to antibiotic therapy. The lesion disappeared after transsphenoidal drainage. The general health status of the patient, receiving a replacement therapy for anterior pituitary deficiency, was good  2 months after discharge. Pituitary abscess should be kept in mind in patients with acute meningitis whose clinical picture deteriorates despite the appropriate treatment. This case illustrates that the preoperative diagnosis is possible with careful evaluation, and with the treatment of this life-threatening condition, satisfactory results might be achieved. Turk Jem 2009; 13: 63-6
Key words: Pituitary abscess, meningitis, magnetic resonance imaging (MRI), pituitary insufficiency

Özet
Pitüiter abse nadir görülen ve hayati tehlike arzeden bir hastalıktır. Klinik belirti ve laboratuar bulgularının özgül olmaması nedeniyle cerrahi sırasında purulan materyal drene edilene değin yanlış tanı sıktır. Hastalığın farkında olunması ve özellikle Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRG) gibi radyolojik incelemelerin dikkatli değerlendirilmesi ile cerrahi öncesi tanı konması mümkündür. Biz akut purulan menenjit ile gelen 43 yaşında bir erkek hasta sunuyoruz. Takip sırasında genel durumunun bozulması nedeniyle çekilen kontrol MR görüntüleri ile pitüiter abse saptandı. Başlangıçta konservatif yaklaşımı tercih etmemize karşın antibiyotik tedavisine cevap olmamasından dolayı abse drenajı gerekti. Transsfenoidal drenaj sonrası lezyon kayboldu. Anterior pitüiter yetmezlik nedeniyle replasman tedavisi alan hastanın taburculuğundan 2 ay sonra genel durumu iyidir. Uygun tedaviye rağmen genel durumları bozulan akut menenjitli hastalarda pitüiter abse akla gelmelidir. Bu olgu dikkatli değerlendirme ile cerrahi öncesi tanı konulabileceğini ve bu hayatı tehdit eden durumun tedavisinin yüz güldürücü olabileceğini göstermektedir. Türk Jem 2009; 13: 63-6
Anahtar kelimeler: Pitüiter abse, menenjit, manyetik rezonans görüntüleme (MRG), pitüiter yetmezlik

ÖZET

Abstract
Pituitary abscess is a rare and potentially life-threatening disease. Misdiagnosis is extremely frequent, until the drainage of purulent material during surgery because of the non-spesific clinical signs and laboratory findings. The diagnosis can be made preoperatively with awareness of the disease and careful assessment of radiological investigations, especially magnetic resonance imaging (MRI). We report a 43-year-old man who presented with acute purulent meningitis. Control MRI scans, performed because of the deterioration in patient’s general status during follow-up, revealed a pituitary abscess. We preferred a conservative approach initially, but abscess drainage later became essential, since there was no response to antibiotic therapy. The lesion disappeared after transsphenoidal drainage. The general health status of the patient, receiving a replacement therapy for anterior pituitary deficiency, was good  2 months after discharge. Pituitary abscess should be kept in mind in patients with acute meningitis whose clinical picture deteriorates despite the appropriate treatment. This case illustrates that the preoperative diagnosis is possible with careful evaluation, and with the treatment of this life-threatening condition, satisfactory results might be achieved. Turk Jem 2009; 13: 63-6
Key words: Pituitary abscess, meningitis, magnetic resonance imaging (MRI), pituitary insufficiency

Özet
Pitüiter abse nadir görülen ve hayati tehlike arzeden bir hastalıktır. Klinik belirti ve laboratuar bulgularının özgül olmaması nedeniyle cerrahi sırasında purulan materyal drene edilene değin yanlış tanı sıktır. Hastalığın farkında olunması ve özellikle Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRG) gibi radyolojik incelemelerin dikkatli değerlendirilmesi ile cerrahi öncesi tanı konması mümkündür. Biz akut purulan menenjit ile gelen 43 yaşında bir erkek hasta sunuyoruz. Takip sırasında genel durumunun bozulması nedeniyle çekilen kontrol MR görüntüleri ile pitüiter abse saptandı. Başlangıçta konservatif yaklaşımı tercih etmemize karşın antibiyotik tedavisine cevap olmamasından dolayı abse drenajı gerekti. Transsfenoidal drenaj sonrası lezyon kayboldu. Anterior pitüiter yetmezlik nedeniyle replasman tedavisi alan hastanın taburculuğundan 2 ay sonra genel durumu iyidir. Uygun tedaviye rağmen genel durumları bozulan akut menenjitli hastalarda pitüiter abse akla gelmelidir. Bu olgu dikkatli değerlendirme ile cerrahi öncesi tanı konulabileceğini ve bu hayatı tehdit eden durumun tedavisinin yüz güldürücü olabileceğini göstermektedir. Türk Jem 2009; 13: 63-6
Anahtar kelimeler: Pitüiter abse, menenjit, manyetik rezonans görüntüleme (MRG), pitüiter yetmezlik