CASE REPORT

A Case of Thyroid Hemiagenesis: An Exceptional Case
Tiroid Hemiagenezi Vakası: Sıra Dışı Bir Vaka
Received Date : 12 Dec 2016
Accepted Date : 27 Mar 2017
Doi: 10.25179/tjem.2017-56548 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2018;22:204-207
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT
Thyroid hemiagenesis is a rare congenital anomaly in which one thyroid lobe fails to develop. We recently observed a case of thyroid hemiagenesis accompanied by parathyroid adenoma and papillary thyroid microcarcinoma in a 51-years-old woman. The patient’s serum calcium level was 10.9 mg/dL and that of intact parathyroid hormone was 218 pg/mL. Although she had a history of thyroid hemiagenesis, the patient was in a euthyroid state without thyroxine replacement. Thyroid ultrasonography detected no right lobe and four nodules of varying sizes in the left thyroid lobe. Tc-99m scintigraphy also demonstrated the absence of the right thyroid lobe. In addition, MIBI-parathyroid scintigraphy showed a parathyroid adenoma at the lower pole of the right cervical region. Based on the diagnosis, parathyroid adenoma excision and thyroidectomy were performed. Postoperative pathological diagnosis revealed parathyroid adenoma and papillary thyroid microcarcinoma in the form of a 0.4 cm sized tumor in the left thyroid lobe. The coexistence of thyroid hemiagenesis, primary hyperparathyroidism, and papillary thyroid microcarcinoma is truly exceptional and has never been reported in the literature before.
ÖZET
Tiroid hemiagenezi, bir tiroid lobunun gelişmediği nadir konjenital anomalidir. Son dönemde paratiroid adenomu ve papiller tiroid mikrokarsinomunun eşlik ettiği 51 yaşındaki kadında tiroid hemiagenezi vakası gözlemlenmiştir. Hastanın serum kalsiyum düzeyi 10,9 mg/dL, intakt paratiroid hormon düzeyi 218 pg/mL idi. Tiroid hemiagenezi olmasına rağmen tiroksin replasmanı almaksızın ötiroid konumdaydı. Tiroid ultrasonografi, sağ tiroid lobunun olmadığını ve sol lobda değişen boyutlarda dört nodülün olduğunu ortaya koydu. Tc-99m sintigrafi sağ tiroid lobunun olmadığını doğruladı. Ek olarak, MIBI-paratiroid sintigrafi sağ servikal bölgenin alt ucunda paratiroid adenomu olduğunu gösterdi. Tanıya dayalı olarak, paratiroid adenom eksizyonu ve tiroidektomi yapıldı. Postoperatif patolojik tanı; paratiroid adenomu ve sol tiroid lobda 0,4 cm’lik papiller tiroid mikrokarsinomu olarak geldi. Tiroid hemiagenezi, primer hiperparatiroidi ve papiller tiroid mikrokarsinom birlikteliği gerçekten sıra dışı bir durumdur ve daha önce literatürde bildirilmemiştir.