ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

A Case of Recurrent Silent Thyroiditis
Tekrarlayan Sessiz Tiroidit Olgusu
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

 

Silent thyroiditis constitutes approximately 1% all of thyroiditis. Rarely, silent thyroiditis can present with recurrent attacks. Here, we present the case of a patient who had four episodes of painless (silent) thyroiditis. Turk Jem 2011; 15: 47-9


 

 

Özet
Sessiz tiroidit, tüm tiroiditlerin yaklaşık %1i kadardır. Nadiren tekrarlayan ataklarla seyredebilir. Biz bu olgu sunumunda dört kez sessiz tiroidit atağı geçiren bir hastayı sunduk. Türk Jem 2011; 15: 47-9