ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

A Case of Pituicytoma Presenting with Blurred Vision and Hormone Deficiency
Görme Kaybı ve Hormon Eksikliğiyle Başvuran Pituisitoma Olgusu
Received Date : 25 Dec 2014
Accepted Date : 21 Jul 2015
Doi: 10.4274/tjem.2919 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Pituicytomas are very rare and benign primary tumors of the neurohypophysis or infundibulum. They originate from pituicytes and the clinical features vary depending on the location of the tumor. Immunohistochemistry has an important role in the diagnosis. There is no pathognomonic feature for pre-operative diagnosis. Diagnosis is generally established after surgery. We present this case report to emphasize the clinical features and good prognosis as well as unusual locations of pituicytomas that may be observed on magnetic resonance imaging. Turk Jem 2015; 19: 115-118

ÖZET

Pituisitoma, hipofiz bezinin infundibulum yada nörohipofiz bölgelerinden kaynaklanan nadir iyi huylu bir kitledir. Pituisitlerden orjin alır ve klinik özellikleri bulunduğu lokasyona göre değişir. İmmünhistokimyasal boyamalar en önemli tanı yöntemidir. Operasyon öncesi tanı koyduracak patognomik özelliği olmaması nedeniyle, tanı genellikle operasyon sonrası immünohistokimyasal boyamalarla konulmaktadır. Biz bu olguyu nadir bir tanı olan pituisitomanın klinik özelliklerini, iyi bir prognosa sahip olduğunu ve karşımıza manyetik rezonans görüntülemede atipik lokalizasyonlarda çıkabileceğini vurgulamak amacıyla sunduk. Turk Jem 2015; 19: 115-118