ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

A Case of Giant Prolactinoma Presented as a Nasopharyngeal Mass
Nazofarenks Kitlesi Olarak Prezente Olan Dev Bir Prolaktinoma Olgusu
Received Date : 21 Nov 2013
Accepted Date : 24 Feb 2014
Doi: 10.4274/tjem.2421 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Giant prolactinomas may present with atypical tumor mass effects, as they are characterized by massive extrasellar invasion. Nasopharyngeal involvement of prolactinoma is a rare condition and it has been described in some case reports in the literature. Medical management of prolactinomas with dopamine agonist drugs has been widely recommended as the first choice of treatment as it is very effective in decreasing  both tumor size and prolactin levels. Some acute complications, such as brain and optic chiasmal herniations, pneumocephalus and cerebrospinal fluid leakage during Cabergoline treatment have been reported. In order to avoid these life-threatening complications, Cabergolin dose should be titrated gradually and the patient should be evaluated closely, also with imaging studies in case of necessity. Here, we report a 19-year-of male patient with giant prolactinoma who presented with nasal obstructive symptoms and was diagnosed by nasopharyngeal biopsy. He was treated with Cabergoline successfully without any complication. Turk Jem 2014; 18: 103-105

ÖZET

Dev prolaktinomalar masif ekstrasellar bölge yayılımı nedeni ile dev prolaktinoma atipik kitle etkisi ile başvurabilir. Prlaktinomanın nazofarenks tutulumu çok nadirdir ve literatürde az sayıda bildirim mevcuttur. Prolaktinoma tedavisinde tümör boyutu ve prolaktin düzeylerini etkin biçimde düşüren dopamin agonistleri ilk tedavi seçeneği olarak önerilmektedir. Cabergolin tedavisi altında beyin ve optik kiazm herniasyonu, pnömosefali ve serebrospinal sıvı kaçağı gibi akut komlikasyon gelişen olgu sunumları mevcuttur. Hayati tehlikesi olan bu komplikasyonları önlemek için cabergolin tedavisi kademeli olarak başlanmalı ve hasta gerektiğinde görüntüleme de yapılarak yakın takip edilmelidir. Burada, burun tıkanıklığı belirtileri ile başvuran ve nazofarenks biyopsisi ile tanı konulan 19 yaşında bir erkek dev prolaktinoma olgusu sunuldu. Hasta, kabergolin tedavisi ile başarılı ve komplikasyonsuz tedavi edildi. Turk Jem 2014; 18: 103-105