ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

A Case of Erythema Induratum Case Presenting with Non-Healing Diabetic Foot Ulcer
İyileşmeyen Diyabetik Ayak Yarasıyla Başvuran Eritema İnduratum Olgusu
Received Date : 29 Dec 2014
Accepted Date : 17 Aug 2015
Doi: 10.4274/tjem.2945 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Erythema induratum of Bazin is known as a hypersensitivity response due to Mycobacterium tuberculosis. Generally, it is diagnosed by a negative skin biopsy, negative culture of Mycobacterium tuberculosis and by regression of the lesions after anti-tuberculosis therapy. We present this case to shed light on this rarely observed condition during which lesions may regress via anti-tuberculosis therapy and to point out that tuberculosis therapy should be considered for cases with non-healing diabetic foot ulcer.

ÖZET

Eritema induratum Bazin Mikobakteriyum tüberkülozise karşı oluşan bir hipersensivite reaksiyonudur. Genellikle, iyileşmeyen yaralardan alınan deri biyopsilerinde etken gösterilememesi, kültürde üreme olmaması ve yaraların anti-tüberküloz tedaviyle gerilemesiyle tanı alır. Bu olguyu sunmada, standart tedavilerle iyileşmeyen diyabetik ayak yaralarında tüberkülozun da düşünülmesi gerekliliğini amaçladık.