ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

A Bibliometric Analysis of Turkey’s Contribution to Bone Health Literature from an Endocrinologist Perspective
Türkiye’nin Kemik Hastalıkları Literatürüne Katkısını Endokrinolojik Çerçeveden Değerlendiren Bibliyometrik Bir Analiz
Received Date : 25 Sep 2018
Accepted Date : 12 Dec 2018
Doi: 10.25179/tjem.2018-62921 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2019;23:33-37
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT
Objective: To analyze the trend of Turkish publications related to bone health with respect to global publications and to determine the relative contribution of endocrinologists to metabolic bone disease literature. Material and Methods: Publications related to bone health up to and including the year 2017 were retrieved from the “Web of Science” (WoS) and “Türkiye Atıf Dizini” (TAD) database using metabolic bone disease related MeSH terms. Excel (v15.30) and Endnote X8 were used to summarize the bibliometric features, including the number of publications, authors, their affiliations, and contributing countries. Keywords were divided, for a detailed analysis, into three clusters: osteoporosis, parathyroid, and vitamin D-related. Results: A total of 1.880.666 papers were retrieved from WoS globally and, of those, 21.165 (1.13%) were published from Turkey. Of the papers published from Turkey, 3.0% were primarily contributed by endocrinologists. The relative contribution of endocrinology to osteoporosis-related (4.6% vs. 1.5%), parathyroid-related (23.7% vs. 5.3%), and vitamin D-related (23.7% vs. 5.3%) publications was higher for articles originating from Turkey compared to the global data. Endocrinology was among the top five specialties contributing to Turkish metabolic bone disease literature indexed in WoS and TAD. Conclusion: Turkey has a less than expected rate of research output in terms of metabolic bone disease. The relatively higher contribution of endocrinology to that effort is promising. Supporting bone research might accelerate the efforts of Turkish researchers in the field of metabolic bone health.
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada, metabolik kemik hastalıkları konusunda Türkiye’den yapılmış olan araştırmaların dünya literatürü ile kıyaslandığındaki durumunun ve bu bilimsel üretimde endokrinologların yerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: 2018 yılına kadar “Web of Science” (WoS) ve “Türkiye Atıf Dizini” (TAD) veri tabanlarında indekslenmiş yayınlar, metabolik kemik hastalıkları ile ilgili olan MeSH anahtar kelimeleri kullanılarak tarandı. Elde edilen bibliyometrik verileri analiz etmek için Excel (v15.30) and Endnote X8 programları kullanıldı ve yayın sayısı, yazar bilgisi, yazarların branş ve kurumları, yayının yapıldığı ülke verileri değerlendirmeye alındı. Anahtar kelimeler alt gruplara ayrılarak; osteoporoz, paratiroid ve vitamin D ile ilişkili yayınlar olarak da ayrıca incelendi. Bulgular: WoS veri tabanında tüm dünyadan 1.880.666 yayın bulunduğu ve bunların 21,165 (%1,13)’inin Türkiye’den yapıldığı ve Türkiye’den yapılan yayınların %3,0’ının da endokrinologlar tarafından yönetildiği bulundu. Osteoporoz (%4,6’ta karşı%1,5), paratiroid (%23,7’ye karşı %5,3) ve vitamin D ilişki (%23.7 vs. %5.3) olarak tanımlanan yayınlarda endokrinologların katkısının Türkiye için tüm dünya rakamlarının üzerinde olduğu görüldü. Hem WoS hem de TAD veri tabanlarında endokrinolojinin, metabolik kemik hastalıkları literatürüne en çok katkı yapan ilk beş branş içerisinde olduğu saptandı. Sonuç: Türkiye’den metabolik kemik hastalıkları konusunda yapılan toplam yayın sayısının beklenenin altında olduğu düşünülmektedir. Bu bilimsel üretimde endokrinologların hatırı sayılır bir katkısı var gibi durmakla birlikte, metabolik kemik hastalıkları araştırmalarına endokrinoloji camiası başta olmak üzere ilgili tüm branşların vereceği bilimsel desteğin artırılmasının yayın sayısı ve kalitesinin yükseltilmesinde önemli rol oynayacağı görüşündeyiz.
KAYNAKLAR
  1. Brüggmann D,  Mäule LS, Klingelhöfer  D, Schöffel N, Gerber A,  Jaque JM, Groneberg DA.  Groneberg. World-wide architecture of  osteoporosis research: density-equalizing mapping  studies and gender analysis.  Climacteric. 2016;19:463-470. [Crossref]  [PubMed]
  2. Sweileh WM, Al-Jabi SW, Zyoud SH, Sawalha AF, Ghanim MA. Osteoporosis is a neglected health pri- ority in Arab World: a comparative bibliometric ysis. Springerplus. 2014;3:427. [Crossref] [PubMed]
  3. Jamjoom BA, Jamjoom AB. Impact of country-spe- cific characteristics on scientific productivity in clinical neurology research. eNeurologicalSci. 2016;4:1-3. [Crossref]  [PubMed]