ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

5-Alpha Reductase Deficiency: A Review of Five Cases Diagnosed with Ambiguous Genitalia
5-Alfa Redüktaz Eksikliği: Ambigus Genitalya Tanılı Beş Vaka
Received Date : 27 Aug 2015
Accepted Date : 27 Nov 2016
Doi: 10.25179/tjem.2017-56481 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2017;21:60-63
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT
5-alpha reductase is an enzyme which is responsible for the conversion of testosterone to dihydrotestosterone (DHT) in the peripheral tissues. It plays a key role in the development of male external genitalia. The present study was carried to make a clinical presentation of fivemale patients diagnosed with 5-alpha reductase deficiency resulting in the developmental disorder of male sexuality as well as to draw attention to the patients’ medical history, physical examination and laboratory features.A test group comprising of five male subjects previously diagnosed with 5-alpha reductase deciency after being hospitalized and a series of examinations between April 2007 and July 2014, were enrolled in the study. Physical examination, hormonal profiles, radiological findings and karyotype analyses of the patients were carried out and their previous medical history was recorded. All the patients with karyotype 46 XY were raised as a female. They had external genitalia similar to each other and expressed a lower level of DHT. The patients with a disorder of male sex development, who expressed lower levels of dihydrotestosterone, must be checked for 5-alpha reductase deficiency.
ÖZET
Dihidrotestosteron(DHT) periferik dokularda testosterondan 5-alfa redüktaz enzimiyle oluşmaktadır. Erkek dış genitalyasının gelişiminde anahtar role sahiptir. Bu çalışmanın amacı, cinsel gelişim bozukluğu nedeniyle kliniğimize yatırılan 5-alfa redüktaz eksikliği tanısı konulmuş olan 5 erkek hastanın klinik durumlarını paylaşmak ve nadir görülen bu hastalığın anamnez, fizik muayene, laboratuar özelliklerine dikkat çekmektir. Nisan 2007-Temmuz 2014 tarihleri arasında erkek cinsel gelişim bozukluğu ön tanısıyla yatırılan ve yapılan değerlendirilmeler sonrasında 5-alfa redüktaz eksikliği tanısı konulmuş 5 erkek vaka calışmaya alınmıştır. Hastaların geçmiş dosyalarından öyküleri, fizik muayene özellikleri, hormon profilleri, radyolojik görüntüleri ve karyotip analiz raporlarına bakıldı. Hastaların hepsi kız çocuk olarak yetiştirilmişti. Tüm hastaların karyotipi 46 XY idi. Dış genital yapıları benzerdi. Bütün hastaların DHT düzeyleri düşüktü. Erkek cinsel gelişim bozukluğu olan hastalarda dihidrotestosteron düşük bulunursa 5-alfa redüktaz eksikliği düşünülmelidir.