ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism

Relationship Between Sarcopenia and Type 2 Diabetes Mellitus in Elderly Patients
Yaşlı Hastalarda Sarkopeni ve Tip 2 Diabetes Mellitus Arasındaki İlişki
Division of Endocrinology and Metabolism, Gaziantep University School of Medicine, Gaziantep *Division of Geriatric Medicine, Gaziantep University School of Medicine, Gaziantep
Doi: 10.25179/tjem.2018-62624 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab
ABSTRACT
Sarcopenia has been defined as a condition of decreased muscle strength, as measured by gait speed and grip strength, in the presence of low muscle mass. It is also known that the total muscle mass generally decreases by 1% after the age of 40 years. Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is a global health concern that has continued to affect people even during 2018; its prevalence increases with age. Among the several factors that lead to sarcopenia in elderly patients, insulin resistance is one. However, it is still not clear whether this resistance is a coincidence or a consequence of diabetes. Common pathophysiological mechanisms between sarcopenia and diabetes make it difficult to distinguish the order of development of sarcopenia and T2DM. Prospective studies have demonstrated that low muscle mass and muscle strength may be associated with the development of T2DM. It has also been shown that T2DM exacerbates sarcopenia in elderly T2DM patients. Nevertheless, further research is needed to ascertain the exact nature of the relationship between sarcopenia and T2DM, so that their underlying causes may be minimized.
ÖZET
Sarkopeni, düşük kas kütlesinin varlığında yürüyüş hızı ve kavrama gücü ile ölçülen azalmış kas gücü durumu olarak tanımlanmıştır. Ayrıca toplam kas kütlesinin 40 yaşından sonra genellikle % 1 azaldığı da bilinmektedir. Tip 2 diabetes mellitus (T2DM), 2018'de hala insanları etkilemeye devam eden küresel bir sağlık sorunudur ve prevalansı yaşla birlikte artmaktadır. Yaşlı hastalarda sarkopeniye yol açan çeşitli faktörler arasında insülin direnci de vardır. Bununla birlikte, bu direncin bir rastlantı mı yoksa diyabetin bir sonucu mu olduğu hala net değildir. Sarkopeni ve diyabet arasındaki yaygın ortak patofizyolojik mekanizmalar sarkopeni ve T2DM gelişim sırasını ayırt etmeyi zorlaştırır. Prospektif çalışmalar, düşük kas kütlesinin ve kas gücünün T2DM'nin gelişimi ile ilişkili olabileceğini göstermiştir. T2DM varlığının yaşlı T2DM hastalarında sarkopeniyi arttırdığı da gösterilmiştir. Bununla birlikte, sarkopeni ve T2DM arasındaki ilişkinin kesin doğasını tespit etmek için daha fazla detaylı araştırmaya ihtiyaç olduğu aşikardır.