ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism

Hypoglycemia Due to the Presence of Anti-insulin Antibodies: A Case Report
Anti-insülin Antikorlarının Varlığına Bağlı Hipoglisemi: Bir Olgu Sunumu
Department of Endocrinology, Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskişehir, Turkey *Department of Radiology, Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskişehir, Turkey **Department of Internal Medicine, Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskişehir, Turkey
Doi: 10.25179/tjem.2018-62605 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2019;23:72-75
ABSTRACT
A 50-year-old male was referred to our clinic for hypoglycemic attacks. He denied using oral antidiabetic drugs, insulin, or herbal substances but admitted using proton pump inhibitors, pregabalin, and alpha lipoic acid. Venous blood glucose level was 44 mg/dL, C-peptide was 15.6 ng/mL, and insulin levels were >1.000 μIU/mL. His BMI was 21.4. No evidence of pancreatic or extra pancreatic insulinoma was found in imaging studies. No diagnostic results were obtained in the selective calcium receptor stimulation test. Anti-insulin antibody test was positive. The insulin autoimmune syndrome was diagnosed with low glucose levels. The symptoms were associated with very high serum insulin levels, and the patient was positive for the anti-insulin antibody. Alpha lipoic acid and proton pump inhibitors, which may cause insulin autoimmune syndrome, were discontinued and alpha glucosidase inhibitor and diet therapy were started. During follow-up, the patient did not report hypoglycemia. Insulin autoimmune hypoglycemia should be kept in mind in patients with very high levels of insulin and without evidence of insulinoma.
ÖZET
Elli yaşındaki erkek hasta, hipoglisemik ataklar nedeni ile kliniğimize yönlendirildi. Hasta oral antidiyabetik ilaç, insülin veya bitkisel maddeler kullanmadığını; ancak proton pompa inhibitörü, pregabalin ve alfa lipoik asit kullandığını belirtti. Hastanın venöz kan glukoz seviyesi 44 mg/dL iken, C-peptit düzeyi 15,6 ng/mL ve insülin seviyesi 1.000 μIU/mL üzerinde idi. Beden kitle indeksi 21,4 bulundu. Görüntüleme çalışmalarında, pankreatik veya ekstra pankreatik insülinoma lehine kanıt bulunmadı. Selektif kalsiyum reseptör stimülasyon testinde tanısal sonuç alınamadı. Anti-insülin antikor testi pozitif saptandı. Düşük glukoz seviyeleri ile birlikte insülin otoimmün sendrom tanısı konuldu. Belirtiler çok yüksek serum insülin seviyeleri ile ilişkili idi ve hastada anti-insülin antikoru pozitifti. İnsülin otoimmün sendromuna neden olabilecek alfa lipoik asit ve proton pompa inhibitörleri kesildi ve alfa glukozidaz inhibitörü ile diyet tedavisi başladı. Takip sırasında hasta hipoglisemi tarif etmedi. İnsülin otoimmün hipoglisemi, çok yüksek düzeyde insülin seviyesi ile birlikte insülinoma lehine bulgu olmayan hastalarda akılda tutulmalıdır.