ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism

A Bibliometric Analysis of Turkey’s Contribution to Bone Health Literature from an Endocrinologist Perspective
Türkiye’nin Kemik Hastalıkları Literatürüne Katkısına Endokrinolojik Çerçeveden Bir Bakış
Department of Endocrinology and Metabolism, Ufuk University Facuty of Medicine, Ankara, Turkey *Department of Endocrinology and Metabolism, Başkent University Facuty of Medicine, Ankara, Turkey **Department of Endocrinology and Metabolism, Marmara University Facuty of Medicine, İstanbul, Turkey
Doi: 10.25179/tjem.2018-62921 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab
ABSTRACT
Objective: To analyze the trend of Turkish publications related to bone health with respect to global publications and to determine the relative contribution of endocrinologists to metabolic bone disease literature. Material and Methods: Publications related to bone health up to and including the year 2017 were retrieved from the “Web of Science” (WoS) and “Türkiye Atıf Dizini” (TAD) database using metabolic bone disease related MeSH terms. Excel (v15.30) and Endnote X8 were used to summarize the bibliometric features, including the number of publications, authors, their affiliations, and contributing countries. Keywords were divided, for a detailed analysis, into three clusters: osteoporosis, parathyroid, and vitamin D-related. Results: A total of 1,880,666 papers were retrieved from WoS globally and, of those, 21,165 (1.13%) were published from Turkey. Of the papers published from Turkey, 3.0% were primarily contributed by endocrinologists. The relative contribution of endocrinology to osteoporosis-related (4.6% vs. 1.5%), parathyroid-related (23.7% vs. 5.3%), and vitamin D-related (23.7% vs. 5.3%) publications was higher for articles originating from Turkey compared to the global data. Endocrinology was among the top five specialties contributing to Turkish metabolic bone disease literature indexed in WoS and TAD. Conclusion: Turkey has a less than expected rate of research output in terms of metabolic bone disease. The relatively higher contribution of endocrinology to that effort is promising. Supporting bone research might accelerate the efforts of Turkish researchers in the field of metabolic bone health.
ÖZET
Amaç: Metabolik kemik hastalıkları konusunda Türkiye’den yapılmış olan çalışmaların dünya literatürü ile kıyaslandığındaki durumunu ve bu bilimsel üretimde endokrinologların yerini değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntemler: 2018 yılına kadar “Web of Science” (WoS) ve “Türkiye Atıf Dizini” (TAD) veritabanlarında indekslenmiş yayınlar, metabolik kemik hastalıkları ile ilgili olan MeSH anahtar kelimeleri kullanılarak tarandı. Elde edilen bibliyometrik verileri analiz etmek için Excel (v15.30) and Endnote X8 programları kullanıldı ve yayın sayısı, yazar bilgisi, yazarların branş ve kurumları, yayının yapıldığı ülke verileri değerlendirmeye alındı. Anahtar kelimeler alt gruplara ayrılarak osteoporoz, paratiroid ve vitamin D ilişkili yayınlar olarak da ayrıca incelendi. Bulgular: WoS veri tabanında tüm dünyadan 1.880.666 yayın bulunduğunu ve bunların 21.165 (%1,13)’inin Türkiye’den yapıldığını ve Türkiye’den yapılan yayınların %3.0’ünün de endokrinologlar tarafından yönetildiğini bulduk. Osteoporoz ilişkili (%4.6 vs. %1.5), paratiroid ilişkili (%23.7 vs. %5.3) ve vitamin D ilişki (%23.7 vs. %5.3) olarak tanımlanan yayınlarda endokrinologların katkısının Türkiye için tüm dünya rakamlarının üzerinde olduğunu gördük. Hem WoS and de TAD veri tabanlarında endokrinolojinin metabolik kemik hastalıkları literatürüne en çok katkı yapan ilk 5 branş içerisinde olduğunu tespit ettik. Sonuç: Türkiye’den metabolik kemik hastalıkları konusunda yapılan toplam yayın sayısının beklenenin altında olduğunu düşünüyoruz. Bu bilimsel üretimde endokrinologların hatırı sayılır bir katkısı var gibi durmakla birlikte metabolik kemik hastalıkları araştırmalarına endokrinoloji camiası başta olmak üzere ilgili tüm branşların vereceği bilimsel desteğin arttırılmasının yayın sayısı ve kalitesinin yükseltilmesinde önemli rol oynayacağı görüşündeyiz.